Βιογραφικό

Σύντομο βιογραφικό

Σπουδές

Ο ιατρός κατάγεται από τα Τρίκαλα και κατόπιν επιτυχίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (σύστημα Δεσμών) το 2000, ξεκίνησε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την οποία αποφοίτησε το 2006. (Βαθμός Πτυχίου Μ.Ο. 7.77 "Λίαν Καλώς')


Μεταπτυχιακές σπουδές

Ο ιατρός διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο αντικείμενο της Ιστορίας της Ιατρικής (Βαθμός 9.63 "Άριστα") τον οποίο απέκτησε το 2019. Πρόκειται για διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Δημοκριτείου Πανεππιστημίου Θράκης.


Επαγγελματική εμπειρία

2007-2008

Οπλίτης Ιατρός κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας,υπηρετώντας, μεταξύ άλλων, στο 492 Στρατιωτικό Νοσοκομειο Αλεξανδρούπολης.

2008-2009

Αγροτικός ιατρός στο Περιφερειακό Ιατρείο Μοσχοφύτου του νομού Τρικάλων.

2009-2011

Ειδικευόμενος Παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

2012-2014

Ειδικευόμενος Επείγουσας Ιατρικής (Queen Elizabeth Hospital Kings Lynn NHS Foundation Trust) και στη συνέχεια ως ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας (East Surrey Hospital, Surrey and Sussex Healthcare NHS Trust).

2014-2018

Ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας στο Ηπατο-Γαστρεντερολογικό Τμήμα της Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής (ΑΧΕΠΑ Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης). Πραγματοποίησε εκατοντάδες διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδοσκοπήσεις και ασχολήθηκε με όλο το φάσμα της κλινικής Γαστρεντερολογίας σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία-κέντρα αναφοράς της Β. Ελλάδος. Επί σειρά 4 ετών, παρακολουθούσε ηπατολογικούς ασθενείς στο εξειδικευμένο Ηπατολογικό Εξωτερικό Ιατρείο που λειτουργεί στο νοσοκομείο 2 φορές την εβδομάδα.


2019-2020

Ειδικός Γαστρεντερολόγος με έμμισθη θέση στο Addenbrooke’s Hospital του Cambridge (Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust), στελεχώνοντας την ομάδα Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων Εντέρου από το Μάρτιο του 2019 έως το Σεπτέμβριο του 2020. Υπήρξε υπεύθυνος για την επιλογή, ένταξη, ενδοσκόπηση και παρακολούθηση ασθενών με ΙΦΝΕ στις πολυάριθμες κλινικές μελέτες που διεξάγονται στο διεθνές κέντρο του Cambridge.

Ο ιατρός έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες διαγνωστικές και θεραπευτικές ενδοσκοπήσεις. Το ποσοστό ολοκληρωμένων κολονοσκοπήσεών που πραγματοποίησε στο Cambridge (caecal intubation rate) είναι 98% και το ποσοστό ανίχνευσης πολυπόδων είναι 41%. Οι δείκτες αυτοί αποτελούν κριτήρια επάρκειας των ενδοσκόπων και καταγράφονται αυτομάτως στο Ηνωμένο Βασίλειο (ενδεικτικά το ποσοστό ολοκλήρωσης κολονοσκοπήσεων με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία οφείλει να είναι πάνω από 95%)

Κριτής εργασιών (peer reviewer) στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Crohn’s and Colitis. (Impact Factor 8.658)

Πρώτος συγγραφέας σε δημοσίευση ερευνητικής εργασίας στο Gut, το πρώτο σε κατάταξη, εγκυρότερο επιστημονικό περιοδικό Γαστρεντερολογίας παγκοσμίως, με συντελεστή απήχησης (Impact Factor) 31.793. (doi: 10.1136/gutjnl-2019-320185). Η δημοσίευση είχε τέτοιο αντίκτυπο, ώστε να ενσωματωθεί ως πηγή (citation) στις πρόσφατες (2022) κατευθυντήριες οδηγίες της ECCO (European Crohn's and Colitis Organsation), για τη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας (ECCO guidelines on therapeutics in ulcerative colitis: medical treatment, doi:https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjab178).