Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Ως κλινικός Γαστρεντερολόγος, είχα τη χαρά και την ευκαιρία να διεξάγω έρευνα σε κύριους τομείς της Γαστρεντερολογίας, όπως στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα εντέρου, στην ηπατολογία, στην καταστολή στην ενδοσκόπηση και στην αιμορραγία πεπτικού.

Η σημαντικότερη επιστημονική δημοσίευση προέκυψε κατά το χρονικό διάστημα που εργάστηκα στο Addenbrooke's Hospital του Cambridge, ένα από τα πλέον επιφανή πανεπιστημιακά νοσοκομεία και ερευνητικά ιδρύματα παγκοσμίως. Η ερευνητική εργασία, στην οποία είμαι πρώτος συγγραφέας, με επικεφαλής συ-συγγραφείς τον Tim Raine και τον Prof Miles Parkes, δύο από τους πιο καταξιωμένους IBD specialists στον κόσμο, δημοσιεύτηκε στο Gut.


To Gut είναι το πρώτο σε κατάταξη, εγκυρότερο επιστημονικό περιοδικό Γαστρεντερολογίας παγκοσμίως, με συντελεστή απήχησης (Impact Factor) 31.793. (doi: 10.1136/gutjnl-2019-320185). Η δημοσίευση είχε τέτοιο αντίκτυπο, ώστε να ενσωματωθεί ως πηγή (citation) στις πρόσφατες (2022) κατευθυντήριες οδηγίες της ECCO (European Crohn's and Colitis Organsation), για τη θεραπεία της ελκώδους κολίτιδας (ECCO guidelines on therapeutics in ulcerative colitis: medical treatment, doi:https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjab178). Η ECCO αποτελεί τον επίσημο διεθνή επιστημονικό φορέα για τη μελέτη και θεραπεία των Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων Εντέρου.

Οι δημοσιεύσεις μου, πέραν του ότι ικανοποιούν την προσωπική μου δίψα για μάθηση και διεύρυνση της επιστημονικής γνώσης, έχουν ως στόχο να διευκολύνουν ιατρούς, φοιτητές Ιατρικής και το ευρύτερο κοινό στη βαθύτερη κατανόηση της ιατρικής επιστήμης και της παροχής υπηρεσιών υγείας.

Παρακάτω θα βρείτε συνδέσμους για τις δημοσιευμένες εργασίες μου.


Stournaras Evangelos, Qian Wendi, Pappas Apostolos, Hong You-Yi, Shawky Rasha; UK IBD BioResource Investigators, Raine Tim, Parkes Miles;


Thiopurine monotherapy is effective in ulcerative colitis but significantly less so in Crohn's disease: long-term outcomes for 11 928 patients in the UK inflammatory bowel disease bioresource.


Gut. 2020 Oct 1:gutjnl-2019-320185.

doi: 10.1136/gutjnl-2019-320185. Epub ahead of print.